Kind Met Koorts Naar Buiten. De koorts op zichzelf is wel belangrijk om te volgen, maar is niet doorslaggevend bij de beoordeling van het ziek zijn. Geef je kind een…