Recht Op Pensioen Na Overlijden Partner. Als de overleden partner in loondienst werkte, dan heeft u waarschijnlijk recht op een aanvullend nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen is een uitkering die iemand krijgt…

Recht Op Pensioen Na 45 Jaar Werken. Verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen vanaf 1 september na 45 dienstjaren stoppen met werken. Een nieuwe regeling die in steeds meer cao's wordt…